gratis kookworkshop voor ouders en kinderen : Klik op de foto voor meer info

previous arrow
next arrow
Slider

Zorgzame school

“Wij willen geen pesterijen op onze school.” Maar: “Ik pest niet, ik plaag alleen maar.” Het verschil tussen plagen en pesten? Plagen is voor beide partijen leuk. Maar pesten is voor één van de twee niet leuk.

De publicatie "Pesten en geweld op school: handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid"

Deze publicatie wil schoolteams, en in het bijzonder de schoolleiding, ondersteunen bij de uitbouw en het versterken van het schoolbeleid. Dit met het oog op het aanpakken en voorkomen van pesterijen en andere vormen van antisociaal gedrag binnen de school en haar directe omgeving.

Met dit werk willen we hefbomen en bouwstenen aanreiken, waarmee de school aan de slag kan gaan om zo stapsgewijs te komen tot een integrale benadering van pesten en geweld op school, de zogenaamde ‘whole school approach’. Er wordt zowel aandacht besteed aan het werken in de diepte (mensen en structuren veranderen, versterken, inhoudelijk ondersteunen) als aan het werken in de breedte (aandacht voor alle actoren, participatiekansen en gedeelde verantwoordelijkheid). Door alle elementen te combineren vergroot de kans om te komen tot duurzame oplossingen.

Dit is een publicatie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, die enkel via een website ter beschikking wordt gesteld aan de scholen. Ze werd in opdracht geschreven door Gie Deboutte.

Hieronder kan u de publicatie terugvinden in pdf-formaat. U kan de volledige publicatie openen en downloaden of u kan gaan grasduinen in de inhoudstafel en enkel die stukken bekijken die u interesseren. Zo kan u bijvoorbeeld heel het deel 1 downloaden, of enkel die hefbomen die u interessant vindt. De publicatie is opgevat als een verzamelwerk, een totaalaanpak, waarin u kan gaan selecteren wat u interesseert en waar uw school het meest nood aan heeft.

Laatst toegevoegd

Onze doelstellingen

Via deze site wordt u op de hoogte gehouden van het dagelijks schoolgebeuren. U vindt hier allerlei praktische berichtjes, info over activiteiten, kalender, schoolreglement, e.d.

Onze missie!

Onze missie is het verder ontwikkelen van hoofd, hart, handen en zelfstandigheid !

GBS De singel

Onze school is een gemeenteschool met een open schoolcultuur. Wij proberen duidelijke ankerpunten en veiligheid te bieden wat het gevoel van zelfvertrouwen en stabiliteit kan helpen ontwikkelen.

Als team baseren wij ons op vier belangrijke pijlers:

    - ontwikkeling van de totale persoonlijkheid,

    - samenhang,

    - continuïteit,

    - zorg voor elk kind en

    - een open communicatie

Onze missie is het verder ontwikkelen van hoofd, hart, handen en zelfstandigheid !