OVSG : Pedagogische begeleiding

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw).

Dhr. Dirk Francken, pedagogisch adviseur, is de contactpersoon voor onze school.

OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

In december 1990 werd het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw opgericht om het stedelijk en gemeentelijk onderwijs te ondersteunen. Schoolbesturen en hun scholen, instellingen, centra kunnen bij OVSG terecht voor een uitgebreide beleidsmatige juridische en pedagogische dienstverlening. 80 % van de gemeenten in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseren onderwijs in een of meer niveaus: basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs of centra voor leerlingenbegeleiding. Deze gemeenten, met hun schoolbesturen en instellingen, vormen de doelgroep van OVSG.